بنزین جهت کشورهای همسایه

شرایط فروش بنزین گرید A92

1- در صورتیکه خریدار شخصیت حقوقی باشد، کمپانی پروفایل یا شناسه ملی شرکتشان باضافه اصل پاسپورت مدیر عامل و اگر شخصیت حقیقی باشد احراز توان مالی جدید ( حد اکثر یک هفته گذشته) باضافه اصل پاسپورت را به روئیت نماینده شرکت می رسانند.

2- پس از احراز توان مالی به جلسه دعوت میشوند. در جلسه قرارداد معامله رودئیت و امضاء می شود.

3- خریدار مبلغ معادل 30% ارزش قرارداد را به حساب فروشنده واریز و به همان مبلغ بانک گارانتی دریافت می نمایند.

4- 70% ارزش معامله زیر دوش تسویه میشود.

بنزین از پالایشگاه اصفهان در پارتهای 1000 تا 5000 تنی عرضه می گردد.